Historia

Så började det…

En grupp personer med funktionsnedsättning gick på Dalheimers Hus dagcenter där man i samarbete med Folkuniversitetet hade studiecirklar i svenska, matematik, samhällskunskap och engelska.

Under våren 1990 söktes och beviljades medel från Allmänna Arvsfonden till en mer inriktad utbildning för att kunna starta ett hunddagis i arbetskooperativa former.

Förutom att utbilda sig ägnade sig de blivande kooperatörerna åt planeringsarbete av olika slag, och arbetstider, inredning och utrustning av lokaler diskuterades.

En mängd studiebesök gjordes och kontakter togs med olika myndigheter och intresseorganisationer.

Invigning av lokalerna i Klippan skedde augusti 1992 och den praktiska verksamheten kunde starta. Starten skedde i liten skala med två hundar, sju personal och tre handledare i tre arbetspass under dagen. Arbetsrutiner växte fram och föreningen tog form på allvar. Fortsatta studiecirklar i bland annat hundkunskap, svenska, föreningskunskap och mötesteknik hanns också med.

Idag arbetar personalen i två pass under dagen, förmiddag 7:30-12:30 eller eftermiddag 12:30-17:30, och arbetar fyra pass/vecka, det vill säga 20 timmar/vecka.

Personalgruppen består idag av nio personer med funktionsnedsättning och två handledare och cirka 15 hundar tas emot dagligen.

Medlemsmöten hålls en gång per månad, då diskuterar man aktuella frågor, studiebesök, arbetsrutiner och intag av nya hundar.

Besluten tas med enkel majoritet, det vill säga en röst per medlem.

Styrelseposter såsom ordförande, kassör och sekreterare innehas av personalgruppen. Studiecirklar i ämnen som personalgruppen själva bestämmer fortgår för att utveckla och göra arbetet ännu mer intressant.

Hunddagiset fyller ett stort behov av hundpassning för arbetande hundägare idag, men den viktigaste uppgiften är ändå att skapa arbetstillfällen för personal med funktionsnedsättning.